Arca: Arca
Prvních třináct vteřin skladby Piel slyšíme jen bezeslovné broukání hlasu v poloze, kde nezní ani jako mužský, ani jako ženský. Poté jej začnou doprovázet dlouhé tóny přelévající se od za uši tahající zpětné vazby do hladivé syntetické prodlevy. Hlas pak začíná zpívat o odkládání či stahování své „včerejší kůže“ a pomalu se přesouvá do rejstříku sice zřetelně mužského, ale stále chvějivého a křehkého. Tak se otevírá nahrávka venezuelského hudebníka Alejandra Ghersiho, známého především pod značkou Arca. V roce 2014 debutoval s deskou Xen, o rok později nadchl kritiku albem Mutant, na němž představil originální podobu (skoro)taneční hudby poskládané z neustále se proměňujících zvuků, jejichž hlučnost a industriální charakter nebyly na překážku emocionalitě. Aktuální eponymní album se od obou předchozích odlišuje především tím, že staví v první řadě na zpěvu, který Alejandro naposledy použil kolem roku 2008, když jako teenager produkoval elektropopové písně… >
Tomáš Šenkyřík: Hrklávka

Nahrávka zachycuje přírodní ráz krajiny poblíž Ruslavy, kde autor prožil část svého dětství.

Psychick Witch: Cosmic Botanist

Existují nahrávky hluboké či naopak prázdné svou neuchopitelností.

Richter & syn: Vzpomínka

Možná nejpolitičtější Richter.

Sova smrti: Sova smrti

Na samém začátku bylo nenápadné prokletí v podobě malého namalovaného lístečku. To však bylo naplněno vznikem „volnomyšlenkářského absolutisticky interaktivního“ spojení zvuku bendža a jeho živým procesováním do nejzazších možností. 

VocColours / Alexey Kruglov / Roman Stolyar / Oleg Yudanov / Andrei Razin: Russian Affair

Zařádit si s ruskými ekvilibristy do mrtě.

Martin Marek: Loudium

Skladatel Martin Marek zemřel v roce 2014 poté, co dlouho ležel v nemocnici v kómatu, čemuž předcházelo období bezdomovectví a pobytu na okraji společnosti. Martin Marek – ročník 1956 – byl původně violoncellista, který se až v pozdějším věku vydal na dráhu skladatele a stal se studentem Marka Kopelenta...