Zápisky melomanovy 4
Čím dál častěji se setkávám s pokrytectvím. S pokrytectvím nejen v politice, ale také s pokrytectvím v hudbě (a umění všeobecně) – a v přímé úměře s tím, jak se právě politika odráží v hudbě (a v umění). Vezměte si třeba uprchlíky. Ten strach, který v nás, Evropanech, vyvolávají, ty obavy sociální, národnostní, kulturní a ekonomické (přitom si položme otázku, kolika oněm zbědovaným lidem, zužovaným válkami a hladomorem, by mohl ze svého platu a vedlejších příjmů pomoci jeden jediný finanční či politický magnát alias oligarcha!); a na druhé straně houfně posloucháme tzv. world (či ethno) music, navštěvujeme různobarevné festivaly. Kamarád mi nedávno vyprávěl, jak seděl v jedné nejmenované, opravdu té pravé, nefalšovaně čisté čajovně (protože prostoupené tím správným duchovnem) v jednom nejmenovaném českém městě, kde se horlivě diskutovalo o nebezpečí ze strany uprchlických hord za zvuků arabské loutny oud. A samozřejmě odmítáme neonacisty, to je jasné! A teď ještě do toho ten konflikt… >
Zkouška sirén: Práce v písni, píseň v práci

V průběhu poslední stovky let se změnil náš vztah k práci i k hudbě. V práci sice trávíme velkou část našich životů, ale nějak nemáme potřebu svůj vztah k ní hudebně reflektovat.

Nový web staré Jazzové sekce

Archivy jsou sice výmluvné, leč nemluvné, mají vlastnost stoiků.

První úterek v měsíci: Schulbeginn aneb Hra na pláč

Zase je tu první školní den, každoroční oslava pláče, kolektivní sociální výbuch zoufalství, odtržení, beznaděje...

Recenze31. 8. 2015

Recenze

Lalu lalu lalu la...

Allochiria: Omonoia

Pojednání o všudypřítomných neviditelných rukách zabahněných od trhu.