Videa na víkend - nepodmanitelné moře, ztracené lodě
Moře, především pak optikou tajemna, dobrodružství, nebezpečí a živlu přemáhajícího jakékoli lidské snažení, je možná jedním z nejsilnějších motivů různých umělecký děl, ať již jde o klasické, výpravné eposy, nebo naopak lidovou kulturu, z níž často čerpají například soudobé popkulturní námořnické písně, ať už je zpívá Heino, Eva a Vašek či náckové Sturmwehr. V těchto videích se však zaměřím na zhudebňování moře z hlediska navozování atmosféry výše uvedených motivů. Živel se sice rovněž opěvuje, ovšem důraz je kladen také na zvuk co nejvíc přibližující moře, jež nejprve jen příjemně či zlověstně houpe, nakonec však pohlcuje vše plovoucí, případně působí smrt a z prázdných bludných lodí vytváří věčné hroby zoufalých lodníků. Atmosféra temného moře se navíc svým způsobem potkává až s mystickou a spirituální představou, částečně jdoucí ruku v ruce se soudobým trendem výjimečného sdíleného zážitku, jak o tom píše Michel Maffesoli v souvislosti s tzv. neo-tribes. Romantického základu… >
Blazing Flame Quintet: The Set List Shuffle; Trio Now!: Live at Nickelsdorfer Konfrontationen

Blazing Flame, tentokrát s konkretizací Quintet, nahrál své šesté album v bristolské Factory v lednu 2017 z jedné vody načisto, tedy bez jakýchkoli dodatečných změn či dodatků. Naprostým protikladem je mu pak album Tria Now!

Hostem dnešního I Put a Record On je Ladislav Čumba

Autor Wittgensteinovy knihy faktů pohovoří o Wittgensteinovic diskotéce.

Wiener Festwochen 2017 – Hledání společné řeči v hudbě i ve vesmíru

Měsíční Parsifal, robotí Únos ze serailu, uprchlíci i Conchita Wurst.

John Cage, Reinhold Friedl: Complete Song Books

Klavírista Friedl interpretuje Cage bez klavíru, zato se spoustou hraček.

Videa na víkend - V hájích pěvců sbory

Když se sejde více hlasů.

Boris Kovač New Ritual Group: The Path

Vyšlapaná cestička, ale také životní dráha.