Videa na víkend - Rotschildové, Peršané a další
Videa pro tento víkend pojmeme jako stručný mix vzdělávání a rozjímání. Začněme ovšem jedním výročím. 10. prosince 1913 se narodila Kathleen Annie Pannonica de Koenigswarter, jejíž jméno za svobodna bylo Rothschild a která nosila titul baronky. V poválečném New Yorku se stala podporovatelkou a múzou mladých jazzových muzikantů, třeba Charlieho Parkera (který zemřel přímo v jejím apartmánu) nebo Thelonia Monka (spolu jsou na titulní fotografii), jenž pro ni složil tuto skladbu.   Dokument, tedy spíš volná koláž historických materiálů o roli hudby v Apalačských horách v Kentucky, v komunitách tamních horníků. Extatické stavy v kostele, bluegrass, hudba jako záchytný bod pro lidi poněkud světem zapomenuté.   K adventnímu rozjímání to chce něco klidné hudby, například klasickou perskou improvizaci na santur.   A na závěr jedna inspirace sportem. Rotujte tělem ve všech jeho rovinách, pravil Harry Partch a složil hudbu ke gymnastickému… >
Radiový koutek: Circuit bending

Slovní spojení "circuit bending" označuje poťouchlé úpravy jednodušších elektronických hudebních hraček, nástrojů a efektů.

Maria-Paz Santibañez: Echoes et résonances

na čtvrtém albu chilské klavíristky najdeme vedle klavírních kompozic Clauda Debussyho i více než pětatřicet minut hudby soudobého chilského skladatele Miguela Faríase.

Zkouška sirén - Dáma a smrt

Hlas Shirley Collins dnes není tak znělý a nevyšplhá tak vysoko jako před čtyřiceti lety, ale je v něm něco uklidňujícího. Bylo by zjednodušující chápat Lodestar jako „album o smrti“.

První úterek v měsíci... Cestopis: Umění s B

Zpátky doma se vší B bagáží. Další může být Bukurešť, Budapešť či Baku...

Iannis Xenakis: La Légende d'Eer

Xenakisův elektronický majstrštyk poprvé na vinylu.

Videa na víkend - ptačí písně

Ptačí zpěv působí na člověka blahodárně, ale přes zimu si ho příliš neužijeme. Vynahraďme si to tedy skrze dnešní videokolekci.