Intermedium Tudor I: Klavír

Úvodní část čtyřdílného cyklu věnovaného Davidu Tudorovi.