Dvacáté století jako kontinuum
Otázku, jak dostat novější vážnou hudbu k publiku, kterému by mohla připadat těžko stravitelná, řeší dramaturgové festivalů a koncertních řad různě. Někteří ji koncentrují pro specializované publikum, jiní dodávají přesahy mimo oblast klasického umění a spojují soudobé skladatele s elektronickými experimentátory, improvizátory nebo třeba techno producenty. Pak je tu ještě možnost ukázat, že navzdory všem možným radikálním krokům, které období od druhé světové války až do současnosti přineslo, jde pořád o tentýž proud západní vážné hudby, do jakého patří Beethoven, Brahms nebo Wagner. Právě touto cestou se vydal Musikfest Berlin, jehož koncerty byly rozprostřeny po první polovině září. Bernd Alois Zimmermann, od jehož narození letos uplynulo sto let a jenž se proto stal jedním z ústředních festivalových témat, tak sdílel program s Antonem Brucknerem nebo Richardem Wagnerem. Pierre Boulez si nijak neprotiřečil s Robertem Schumannem, Dvořákovo Requiem v … >
Slyš zdarma: HEAVYMETALMIDIS - Comfort Zone