- Inzerce -

O časopise

Přístup časopisu HIS Voice vyjadřuje slogan „Hudby je víc!“ Toto heslo nechápeme ve vztahu ke kvantitě nahrávek či koncertů, ale jako upozornění na skutečnost, že hudba má mnohem více tváří, než kolik jich dostává prostor ve většině médií.

Počátky časopisu jsou spjaty především se současnou komponovanou hudbou, záhy se jeho záběr ale výrazně rozšířil na řadu dalších hudebních světů – na hudbu elektronickou, na improvizaci vzešlou z jazzu i odjinud, na zvukové projevy na pomezí hudby a jiných uměleckých odvětví, stejně jako na rock přesahující žánrové hranice.

Jako ozřejmující uveďme, a to s vědomím různé míry ohraničenosti a souřadnosti označovaných jevů, např. tato klíčová slova: současná kompozice, neidiomatická improvizace, free jazz, soundart, soundscape, ambient, field recordings, noise, minimalismus, industrial, klasická elektronická hudba, laptopová scéna, turntablismus, hudební divadlo, zvuková instalace, radioart apod.

Redakce HIS Voice vychází z předpokladu, že v éře masivního šíření hudby a informací o ní prostřednictvím internetu plní hudební publicistika novou roli: úlohu jakéhosi „síta“, které čtenářům a posluchačům pomáhá orientovat se v nezměrném množství nově vznikající hudby a souvisejících aktivit. Tuto bezplatnou službu veřejnosti si za cíl vytknul i HIS Voice.

Vydavatelem časopisu HIS Voice je Hudební informační středisko, o.p.s.  

Časopis vychází za podpory:

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury ČR

Magistrát hl. města Prahy

Magistrát hl. města Prahy

Nadace Český hudební fond

NCHF

Svět a divadlo

Svět a divadlo

Agosto Foundation

Agosto logo