- Inzerce -

Anthony Arnone: Beckoning (New Music for Cello)

Anthony Arnone: Beckoning (New Music for Cello)

Anthony Arnone / MSR Classics (www.msrcd.com)

 

Americký violoncellista Anthony Arnone si na své profilové album vybral čtyři skladby, z nichž tři vzešly z pera tvůrčích osobností působících sice dnes ve Spojených státech, ale pocházejících z různých východních zemí. To se odráží v samotných dílech, v nichž jsou slyšitelné – tu ve větší, tu v menší míře – vlivy tradiční hudby vlasti toho kterého autora (autorky). Nejnápadněji o svém původu dává znát jihokorejská skladatelka Serra Hwang (*1962) ve skladbě Beckoning (2003), a to nejen prostřednictvím typicky orientální melodiky, ale i na základě užití korejských bubnů, jejichž rytmus slouží jako pilíř pro rozvíjení quasi improvizované melodie violoncella. Asijský kolorit, třebaže už v mnohem decentnější dávce, má i cyklus Four Fragments (2008), jímž je na albu zastoupen původem čínský skladatel Huang Ruo (*1976).

Rusko-americká skladatelka Lera Auerbach je z celé autorské čtveřice prezentované na CD nejznámější osobností na mezinárodní scéně soudobé hudby a její šestivětá Sonáta op. 72 (2004) pro sólové violoncello je také napsána jednoznačně nejjistější skladatelskou rukou. Ani zde nelze přeslechnout působení melodiky ruských lidových písní, zároveň si nelze nepovšimnout jistých odkazů na Brittenovu Cello Suite No. 1, op. 72 (ať už je shoda opusových čísel a přesně čtyřicetiletý odstup mezi vznikem obou skladeb náhoda nebo cílený krok).

Na závěr alba Arnone zařadil téměř půlhodinovou čtyřvětou Sonátu pro violoncello a klavír, kterou její autor, americké zázračné hudební dítě Jay Greenberg (*1991), složil v pouhých třinácti letech (revidovaná verze skladby pak pochází z roku 2006). Juvenilie velkého talentu, přidržující se zatím klasických vzorů, vzbuzuje nemalé očekávání do budoucna.

Přítomnost dvou kompozic, v nichž je sólové violoncello doprovázeno dalším nástrojem, je v případě alba Beckoning dobrý dramaturgický tah, samotný výběr skladeb však působí poněkud nevyrovnaně. Arnoneova interpretace je naproti tomu zcela přesvědčivá.