- Inzerce -

Anton Mobin & Deadzoo: Micro Sounds Biopsy

Zeromoon (www.zeromoon.com)

Názvy, jaké umělci svým výtvorům přisuzují, mohou být často různě zavádějící, Micro Sounds Biopsy je však velmi trefný, oba tvůrce této nahrávky totiž spojuje záliba v odběru a analýze živých vzorků. Američan působící v Anglii, Adrian Beentjes (alias Dreadzoo), odebírá zvukové vzorky z různých terénů a (ovšem nejen) k jejich rozboru si vyrábí vlastní jednoduché elektronické nástroje. Francouz Anton Mobin se zde zase s chirurgickou precizností věnuje naprázdno běžícím magnetofonům, nepohrdne ovšem ani amplifikovanou pitvou samotné kazety.
Záznam z jejich společné operace má necelých dvacet minut a lze z něho vyčíst, že proběhla úspěšně. Magnetofon i přes náročnost zákroků jeví od začátku do konce známky života, občas dokonce i velmi výrazným šťavnatým chrčením, bzučením, glitchovými staccaty či vysokofrekvenčním pískotem, analytické přístroje přitom poklidně rytmicky pochroupávají. Tělo kazety bylo bezchybně otevřeno a z jeho páskových střev byl pro analýzu zvolen validní vzorek. Oba aktéři si také uvědomovali závažnost své práce, nic neuspěchali a své zákroky provedli s takovou profesionální souhrou, že to občas působí, jako by měli každý několik párů rukou. Pod kontrolou jim tak zůstalo i několik nutně vyvolaných zpětných vazeb a pohotově zareagovali také na docházející baterie v diktafonu.
Micro Sounds Biopsy je zkrátka pozoruhodně vystavěná struktura otevřená mnoha způsobům poslechu. O tom se při využití možnosti stažení zdarma ze stránek netlabelu Zeromoon může přesvědčit každý.