Středa, 5. října 2022

Miloš Vojtěchovský

48 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE

Příběh Floriana pro temné svátky klidu a míru

V úvahu připadalo jen seno, klacky a kameny.

O magii orfické hudby

…aneb Jak zastavit větrem točené kolo Ixionovo?

Rajská akustika

Jak zní rajská zahrada?, táže se Petra Kapš.

O zvířatech a němých tvářích

Dokud lidé nezmění svůj „hovadský“ přístup k „němým tvářím“ budou odsouzeni k věčnému metafyzickému i fyzickému zatracení a izolaci.

Sydney, MicroSleepDub a další

Peter Lenaerts zachycuje zvuky zdánlivého ticha.

Nové klima a tatarské archivy

Životní krédo filantropa, muzikologa a antropologa Alana Lomaxe se podařilo, zdá se, částečně udržet při životě. 

Rukavice, stroje, rituály (a hudba) druhá poznámka ke genderové diskuzi

Několika příkladů „ženského“ umění, kde se téma stroje, čehosi mimolidského, transhumánního, případně magické oživené loutky objevuje.

Jeho, nebo Její hlas?

Otevřený dopis redakci časopisu HIS Voice.

Tony Conrad a Early Minimalism

No melodies, no harmonies, no rhythm, no bullshit