- Inzerce -

ČRO Jazz

Český rozhlas spustil nový webový portál zaměřený výhradně na jazzovou hudbu. Kromě čerstvých informací o  aktuálních koncertech či nových albech archivuje jazzové pořady ze všech stanic Českého rozhlasu a pod vedením dramturga Petra Vidomuse provozuje webové rádio Euro Jazz.

To ve svých pořadech pokrývá celé spektrum jazzové hudby od historických epoch až po současný mainstream, některé pořady (Modern and experimental nebo Future shock) mají v plánu nabízet i přesahy do avantgardnějších poloh či do soudobých elektronických fůzí. Na radikální fanoušky „jiné hudby“ pamatuje především hodinový blok nazvaný Experimental kupodivu nevysílaný vždy jen ve velmi pozdních nočních hodinách. Bude zde také dostatek prostoru pro záznamy živých koncertů, které Český rozhlas ve velkém množství pořizuje, ale doposud je nemohl na svých dosavadních stanicích plně využít.

Již z názvu také vyplývá, že ve svém non-stop vysílání (!) chce rádio klást větší důraz na evropskou tvorbu a připomínat tak fakt, že vedle USA patří v současné době i řada evropských zemí (např. Polsko, Norsko, Francie) mezi zásadní centra dění v této oblasti. Přibližně dvacet procent vysílacího času je věnováno také domácí scéně, která platformu, v  níž bude zobrazována v evropském kontextu, určitě uvítá.

S podobně koncepčně připraveným projektem v tomto žánru jsme se v  Čechách ještě neměli šanci setkat a zaslouží si co možná největší podporu posluchačů, přestože v začátku samozřejmě trpí různými nedostatky. Nejzásadnějším je zatím velmi omezené nebo žádné zobrazování informací o právě hrajících nahrávkách na rádiu. Dění na serveru i na rádiu lze komentovat například na facebooku.

V propagačním rozhovoru s Petrem Vidomusem je uvedena také informace, že „ČRo Jazz vznikl v mantinelech zadání vedení rozhlasu vytvořit nízkonákladový web a soustředit se na využití vnitřních rezerv“. Tato poněkud zvláštní forma prezentace nového produktu, která jako by nahlížela na svůj obsah jako na nějaké levnější zboží, nás může zarazit, ale také přivést k úvahám, zda doba ekonomické stagnace a rozličných rozpočtových škrtů nakonec nepomáhá rozšiřovat žánrový záběr našich tradičních kulturních institucí.