- Inzerce -

Eli Keszler: Cold Pin

Eli Keszler: Cold Pin

PAN (https://www.pan-act.com)

 

Newyorčan Eli Keszler je umělec rozkročený mezi hudbou a výtvarným uměním. To ho logicky vede také ke zvukovým instalacím a jedno z jeho nových děl v této oblasti se stalo výchozím i pro aktuální nahrávku. V bostonském prostoru Cyclorama instaloval před rokem soubor strun obdobných klavírním a opatřil je dálkově ovládanými aparáty, které je rozeznívají údery či smyky.

 Album pojmenované stejně jako tato instalace ovšem nepřináší pouze s ní vytvořené zvukové kreace. Keszler ji využil jako součást komplexní kompozice pro ansámbl tvořený navíc kytarami, klarinetem, trubkou, fagotem, violoncellem a sám v ní hraje také na bicí a perkuse. Na každé straně vinylu se nachází jeden vždy ani ne čtvrthodinu trvající kus, oba dohromady ovšem touhu po prozkoumávání zvukově vytříbených bohatých a mnohovrstevnatých struktur plně uspokojí i u sebenáročnějších zájemců.  

Základní zvukový charakter by šel označit jako „kovový“, a to nejen kvůli instalovaným strunám. Pracuje se zde také s širší škálou kovových perkusí (činelů, gongů, zvonků apod.) a tento materiál evokuje i další vlastnosti blízké Keszlerovu dílu – chlad, mechanická strojovost… Zatímco perkuse předvádějí svižné eskapády, surově drnčivé zvuky instalovaných strun déle doznívají a ostatní nástroje přitom vytvářejí plochy často ještě mnohem delšího trvání. Vše dohromady se propojuje v jeden proud také díky echu, jímž prostor Cyclorama přirozeně disponuje.

Jednoduše zobecňující přívlastek pro tuto hudbu lze najít jen těžko. Jde o živelný proud zvukových událostí, z nichž každá obsahuje syrové sdělení o množství energie a materiálu, díky nimž vznikla. Výsledek lze vnímat jako expresivní, ale jen díky absenci snahy korigovat přirozené rezonance k nějaké povrchní líbivosti, nebo uklidňující v tom smyslu, že v době virtuální, digitální a vůbec všelijak náhražkové nabízí zase novou hudbu operující s přirozeně fyzikálně vytvořeným zvukem.

 

Jedna strana desky je vydavatelem uvolněna k poslechu zde:

 

https://soundcloud.com/pan_recs/eli-keszler-cold-pin-i-pan-21