- Inzerce -

Finské cello v Pardubicích, Praze a Ostravě

Do Prahy, Pardubic a Ostravy zavítá vystoupí finský cellista a skladatel Juho Laitinen. Zítra, 23. 4.  bude v pardubickém Divadle 29, pozítří, tedy ve čtvrtek 24. dubna v pražském prostoru Školská 28 a o den později v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Studoval na konzervatoři v Turku a na Royal College of Music v Londýně a dokončuje doktorské studium na Sibeliově akademii, kde vyučuje. Dramaturgie jeho koncertu představí skladbu Feedcorn Ear Philla Niblocka (2012) a sólistovy vlastní kompozice More or less predictable waveforms (2009), Song  for G (2012) and Zen for Bow (2012). Niblockova skladba sestává z přednahraného mikrotonálního klastru o dvaceti čtyřech partech, jež v doprovodu živě hraného cellového partu vytvářejí masivní dýchající organismus, jehož zvuk se díky fyzickým a psychoakustickým vlastnostem zdánlivě neustále pohybuje ve třech dimenzích prostoru. Zen for Bow je Laitinenovo ztvárnění skladby La Monte Younga č. 10 z roku 1960 („Nakresli rovnou čáru a následuj ji.“). Vyzdvihuje do popředí speciální druh tvorby zvuku u smyčcových nástrojů pomocí zpomalování tahu smyčcem. Tento kus je zároveň metaforou nekontrolovatelnosti performance.

Program v Praze doplní kontrabasista George Cremaschi, který provede kompozici For Bass (2008-2009) Matthewa Goodhearta, který k ní píše: „Lákal mě robustní tvar nástroje, nekonečnost dřevených ploch, způsob, jímž se basa stává součástí hráčova těla. Tato fyzická hlediska se stala stěžejními body mé práce, co do zvuku i struktury. Tělo nástroje je vymezeno zakřivenou hranou – “nepřítomností prostoru”. “Záporný prostor” se pro mě pojí s těmi prvky zvuku, které vznikají při tahu smyčcem – prvotním gestu, jež dává zvuku vzniknout. Tato kompozice je zkoumáním takových prvku, přechodů mezi pozitivním a negativním prostorem a zvukem, které se uskutečňují v rámci dlouhého časovém úseku.“

V Ostravě vedle Laitinena zahraje trio  KRRAAKKK, tedy Jennifer de Felice (kontrabas, computer, hlas), Pavel Johančík (el. kytara, zvuky) a Jiří Macháček (housle, zvuky).