- Inzerce -

Florian Hecker: Speculative Solution

Florian Hecker: Speculative Solution

Editions Mego (www.editionsmego.com)

 

Tímto albem se německý tvůrce elektronické hudby Florian Hecker rozhodl vyjádřit svou reflexi teorie hyperchaosu francouzského filozofa Quentina Meillassouxe. Zvolený program nepromítl jen do téměř hodinové nahrávky, v papírové krabičce se vedle CD nachází také stošedesátistránková knížka esejí a pět malých kovových kuliček, jejichž nevypočitatelný pohyb můžeme sledovat a snažit se ovlivňovat třeba právě na jednom ze dvou dílů obalu tohoto celkově pozoruhodného artefaktu.

Nahodilost, s jakou se setkáme při pohybu kovových kuliček, nám prezentuje i soubor čtyř kompozic na samotném CD. Hecker vyvinul systém, v němž mohl ovlivňovat dílčí okolnosti, ale detailní zvukové průběhy jsou určovány náhodně generovanými hodnotami, setkat se tak ale můžeme s opravdu širokým spektrem frekvenčních kombinací a struktur. Nejvíce nám jich předvede první track trvající dvaatřicet minut. Jsou zde opravdu šťavnaté syntetické zvuky, tvrdošíjné rytmy ve všech dynamických úrovních, náhodně generované nekonečné melodie i toto všechno dohromady oddělované nevyzpytatelně dlouhými dávkami ticha. Zřejmě v souladu s náhodou jsou následující dva krátké kusy velmi podobné a čtvrtý pak přináší zase naprosto jiný pestrý materiál postavený především na vrstvených mikrotonálních sekvencích.

Florian Hecker zde velice propracovaným způsobem zrealizoval koncept vybudovaný na fenoménu nahodilosti vnímaném v duchu soudobé fyziky, filozofie a zároveň i hudebních koncepcí majících svůj původ třeba i v díle Johna Cage. A v tomto duchu můžeme zvolit vlastní pořadí přístupů k tomuto mnoha způsoby uchopitelného souboru materiálů: cvrnkání do kuliček, poslech desky či četba textů (v angličtině či ve francouzštině) od kapacit zabývajících se danou problematikou – Robina Mackaye, Elie Ayache či samotného “duchovního mistra” Quentina Meillassouxe. Házejme kostkou a sledujme její pohyb.