- Inzerce -

Georg Friedrich Haas v pondělí

V pondělí 9.6. provede orchestr Berg skladbu Rakušana Georga Friedricha Haase In Vain. Tato více než hodinu trvající kompozice je nejlepší ukázkou Haasova stylu pracujícího s novými zvukovými světy a s mikrotonálními odchylkami od nám důvěrně známého ladění. V této skladbě zapojuje skladatel jako jeden z kompozičních prvků také světlo, respektive tmu a část koncertu se tak odehraje v naprosté temnotě. O svých inspiracích řekl (v rozhovoru v HIS Voice 6/2008):

„V mé hudbě je smutek, je tam strach, je tam pocit, že jste někam neúprosně hnán, ať chcete, nebo ne. Ale: Až na malé výjimky to není tak, že bych se rozhodl zhudebnit nějaký estetický program nebo příběh. Někdy může na počátku stát určitá nálada. V případě skladby in vain to byly rozpaky nad černo-modrou vládní koalicí v roce 2000. Formálně jsem hudbu vystavěl tak, že to, co bylo zdánlivě překonáno, se na konci vrací. Když to přeženu, díky panu Schüsselovi (tehdejšímu rakouském kancléři, pozn. překl.) jsem znovu objevil kouzlo reprízy. Přičemž reprízu nevnímám v bruknerovské tradici jako euforii, ale v tradici schüsselovské jako katastrofu. (…) Možná to jiní lidé slyší jinak. Já si ale stejně nedokáži představit, že by bylo možné onen návrat začátku skladby vnímat jinak než jako skličující. To stačí a víc už není potřeba. A na ten konkrétní politický podnět můžeme již dnes díkybohu zapomenout. Jsem nyní rád, že moje skladba měla delší život než ta vláda.“

Koncert se koná v Masarykově koleji (Thákurova 1, Praha 6) od 19:30, ale již od 17 hodin bude tamtéž beseda s autorem, jenž by měl mluvit mimo jiné o své inspiraci českým skladatelem a průkopníkem mikrointervalové hudby Aloisem Hábou.