- Inzerce -

Hrací štafle

Štafle jsou praktická pomůcka, která kromě svého původního určení zdomácněla v (především) amatérském divadle natolik, že se dostala na seznam na jevišti zakázaných objektů, hned za věšákem z ohýbaného dřeva. Vylepšené hliníkové štafle Davida Cranmera, doplněné o elektronické obvody by ale žádný alternativní divadelník neodmítl. Jedná se vlastně o specifický interface, ovládající sampler s nízkým rozlišením, umístěný na vrcholu dvojitého žebříku. Ovládací prvky se nacházejí částečně na panelu na vrcholu štaflí, důležitou součástí jsou ovšem i stupně štaflí, které tvoří tlalíčtka ovládaná sešlápnutím. Cranmer tak nabízí tento svůj vynález jako možné vylepšení bezpečnosti práce, kdy se sešlápnutím příčky žebříku spustí bezpečnostní hlášení. Především v něm ale vidí umělecký potenciál a jeho snem je pak štaflový orchestr. Kromě hudební složky by mělo takové těleso i významný performativní rozměr, který sice ve videu níže tak patrný není, ale zkuste si představit celý orchestr dvojitých žebřů. Nebo, abychom byli skromní, alespoň delší štafle. Nejlepší využití vidím u technického personálu, který – třeba během přestávky mezi dvěma kratšími kusy – převěsí světla a pobaví diváky zároveň. A to vše za jedny peníze.