- Inzerce -

I Put a Record On s Václavem Kahudou

Rozhodli jsme se zase začít pořádat poslechovky. Dali jsme jim název I Put a Record On a vymysleli následující princip: redaktor s hostem se domluví na albu, které si spolu poslechnou, proberou a třeba doplní dalšími souvisejícími nebo naopak kontrastujícími ukázkami.

Rozjedeme to 28. dubna. A když píšeme rozjedeme, naznačujeme tím, že poprvé se I Put a Record On uskuteční v novém pražském Kulturním centru Vozovna (Za Žižkovskou vozovnou 18).

Prvním z hostů, které vybíráme z osobností stojících mimo hudební svět, bude spisovatel Václav Kahuda. S šéfredaktorem HIS Voice pohovoří nejen o “českém Deanu Moriartym”, tragicky zesnulém Františku Sahulovi a časech Na staré kovárně v Bráníku, ale i o dalších titulech, jež jej formovaly…

“Od stropu visí velká dřevěná loutka čerta. Zapalujem startku a vkládáme ji do bradatých úst. Čert se houpe, vrhá velký poletavý stín. Z cigarety stoupá namodralý dým. Zíráme opile na to žhnoucí oko.

Pokoj podléhá demolici velkých ožralých těl. Všude se někdo válí. Franta Sahula, majitel těchto míst, pobíhá mezi zhroucenými postavami. Je navlečen v ajznboňácké uniformě, na hlavě červenou výpravčí čepici. nezničitelně čerstvý, hraje dlouhá virtuózní sóla na elektrickou kytaru. V těch písních je síla přítomnosti. Mráz štěstí mi běhá po zádech, když ještě dnes v paměti slyším ta slova zpívaná ochraptělým hlasem: …Sedmdesát let mám před sebou… nebo …seš jenom loutka, co kouká z koutka na svět…,” připomíná Václav Kahuda ve svém jedinečném románu Houština, že Sahula byl mnohem víc než jen komická postava z historek a písniček svého souputníka Fanánka.

Více ústně ve Vozovně… a pozor, 19. května budeme tamtéž besedovat se sochařem Pavlem Opočenským o opeře Lost Objects.

Odkaz na událost FB.
KC VOZOVNA

I Put_web.png