- Inzerce -

Intimní Majdan Valentina Silvestrova

Máme dobu rychlé komunikace, kdy není těžké podlehnout dojmu, že vše důležité se k nám dostane nejpozději do hodiny. Není špatné si připomenout, že tomu tak nemusí být a že i ty informace, které na internetu kolují, objevíme skrze mnohem konzervativnější kanály. Jako třeba konferenci hudebních historiků.

Právě na jedné takové vystoupil americký muzikolog Peter Schmelz s příspěvkem věnovaným ukrajinskému skladateli Valentinu Silvestrovovi (*1937) a přibližně rok starým událostem v Kyjevě. Silvestrov po řadu let skládal hudbu jakoby uzavřenou do sebe, tichou, mimočasovou. Tuto strategii vzešlou ze stažení se před diktátem socialistické kultury shrnul v jednom rozhovoru: „Musím psát to, co dělá radost mně, ne co se líbí jiným nebo co si žádá doba…“ Jemné kompozice zdánlivě stojící stranou shonu světa se však střetly s politickými kotrmelci, jimiž prochází Ukrajina a tyto události nakonec Silvestrova dohnaly k jisté formě angažovanosti. Reflektoval již „oranžovou revoluci“ v roce 2004, ale protesty na Majdanu, tedy na kyjevském Náměstí nezávislosti, které začaly na konci roku 2013, jej vtáhly ještě silněji. Jméno Valentina Silvestrova je pak na prvním místě signatářů dopisu ukrajinských intelektuálů adresovaného ruským kolegům, v němž varují před snahami vlády Ruské federace o obnovování sovětského impéria (odkaz na ruský, níže pak anglický a francouzský text dopisu). Dopis zároveň ukazuje, že odpor k Putinově vládě se nemusí vylučovat s vřelým vztahem k Rusku obecně.

V lednu 2014 byl na Majdanu zastřelen jeden z protestujících, Sergej Nigojan, pravděpodobně první oběť tamních protestů. Na videu byl zachycen, jak recituje báseň ukrajinského básníka Tarase Ševčenka a právě tyto verše Silvestrov, sám také navštěvující demonstrace, zhudebnil.https://duh-i-litera.com/pamyati-serhiya-nihoyana-novi-tvory-valentyna-sylvestrova/

V reakci na boje na Majdanu pak vznikly i další Silvestrovovy skladby, spojující náboženské texty s vlastenecky laděnou poezií. Jako další cestu k vyjádření nesouhlasu s Putinem a s obsazením Krymu zakázal Silvestrov premiéru své Osmé symfonie v Moskvě.

https://ru.duh-i-litera.com/novyiy-diptih-valentina-silvestrova/

https://duh-i-litera.com/prysvyata-majdanu-tvory-valentyna-sylvestrova/

Valentin Silvestrov své skladby prezentuje jako skicy, které sám hraje na klavír i zpívá, mikrofon nám umožňuje poslouchat skladatel z nezvykle intimní perspektivy a tichý projev získává na intenzitě. Skladatel vážné hudby se sblížil s estetikou domácího nahrávání a tak trochu se přesunul do role písničkářů, kteří jednoduchými formami umí reagovat na aktuální dění.