- Inzerce -

Martin Mallaun / Karlheinz Essl: Ruderals

Martin Mallaun / Karlheinz Essl: Ruderals

Nachtstück Records (nachtstuckrecords.bandcamp.com)

 

Rakušana Martina Mallauna jsme před časem zmiňovali jako člena tria citeristů, které pod názvem Greifer (naše recenze zde) úspěšně zatahuje tradiční nástroj do netradičních souvislostí. Na první položce nové značky Nachtstück Records se Mallaun a jeho citera setkávají s vídeňským skladatelem a elektronikem Karlheinzem Esslem. Záznam jejich společné improvizace z roku 2011 byl sestříhán do šesti skladeb, plynule přecházejících jedna v druhou.

Pokud vám, stejně jako mě, chybí vzdělání v ekologii, vězte, že slovo „ruderální“ existuje i v češtině a označuje společenstva rostlin a živočichů obývajících rumiště. A jelikož je Martin Mallaun nejen hudebník, ale také botanik, je šest skladeb na nahrávce pojmenováno podle typických rumištních květinek: durman obecný, hadinec obecný, měrnice černá, kopřiva dvoudomá, lopuch větší, blín černý. Rostliny, s nimiž si běžně nespojujeme valný estetický dojem, ale které projevují úžasnou životaschopnost, s níž si hledají cestu mezi pozůstatky industriálního prostředí a berou si jej od lidí zpět. Mallaunova a Esslova hudba s takovými představami dobře ladí a přímo vybízí k doslovnému výkladu: akustické tóny citery jako stonky a listy kopřiv prorážejí cestičky mezi elektronickými zvuky, coby pozůstatky civilizace. Role elektroniky někdy spočívá v upravování a překrucování citerových tónů, jindy vrší civilizační ruchy, více či méně identifikovatelného původu. Citera je rozeznívána jak tradičním způsobem, tak všelijakým škrábáním a rozlaďováním.

V improvizovaném proudu převládá divoká neučesanost, jak se na rumiště sluší a patří, objeví se ale také místa překvapivého klidu, jako když a skládce krásně bíle kvete durman. Přepínání stylových poloh od křečovitých industriálních úderů po mutaci najazzlých nálad, v nichž citera připomíná tremolem rozechvělou kytaru, má dobré časování, takže posluchačská pozornost je stále přiměřeně napjatá. Ve srovnání s nahrávkou Greifer je na albu Ruderals citera součástí velké hromady zvuků, takže její kulturní bagáž se nestává tématem. Tím je tady souhra či souboj akustického světa s elektronickým. A výsledné rumiště stojí za poslech.

Album lze na výše uvedené adrese stáhnout zdarma, či za dobrovolný příspěvek, z něhož autoři navíc slibují poslat devadesát procent na charitu.