- Inzerce -

Michal Rataj: Spectral Shapes

Michal Rataj: Spectral Shapes – selected electro-acoustic music 2002-2012

Audio Tong (www.audiotong.net)

 

Michal Rataj je člověk mnoha tváří – skladatel, producent, hudební režisér, muzikolog, spiritus agens projektu rAdioCUSTICA a její série Selected, mapující současnou českou elektroakustickou a elektronickou scénu a vycházející pod hlavičkou HIS Voice. I coby skladatel se pohybuje na velkém prostoru – od komorní hudby přes elektroakustickou a orchestrální hudbu až po radioart.

V září letošního roku spatřilo světlo světa autorské CD s názvem Spectral Shapes. Osm elektroakustických skladeb nahraných v pěti různých studiích resp. místech (Elektronické studio Technické univerzity v Berlíně, CNMAT Berkeley při Kalifornské univerzitě, Akademie múzických umění v Praze, ateliér Marka Trizuljaka v Seničce a ve vlastním studiu v Praze) vyšlo na labelu Audiotong a představuje vybraná díla Michala Rataje z období poslední dekády (ke koupi a poslechu například zde). U většiny skladeb se jedná o akusmatické kompozice (Oratorium Electronicum, Dreaming Life, Machine-Hand-Mind-Memory, I Am More Vain Than The Wind, Glass Light, The Way There) a dvě skladby obsahují prvky live electronics (Silence Talking a titulní Spectral Shapes). K realizaci tří skladeb si Michal Rataj přizval hosty využívající kouzel pro spojení tradičních nástrojů (flétna Lenky Kozderkové v Silence Talking a kytara v podání autora v titulní skladbě Spectral Shapes) resp. hlasu (hostující Irena Troupová v Oratorium Electronicum).

Elektronické kompozice Michala Rataje jsou klidné i divoké, navzdory občasným sonickým výletům zvukově vyvážené, bez samoúčelných zvukových ekvilibristik, eskapád a efektů. Posluchačům sice neposkytují opulentní zvukovou hostinu známou z děl francouzské či kanadské akusmatické scény, ale o to jsou více sevřené a jednolité, v nečekaný okamžik člověka překvapí a odvádějí jej na místo určené výhradně jeho vlastní fantazii.

Tematicky jsou vybrané kompozice velmi rozmanité – obecně hodnotící či zvažující úskalí a konsekvence moderní doby (Machine-Hand-Mind-Memory), velmi osobní se snovým námětem z nevinného světa autorovy malé dcerky (Dreaming Life), nebo představující fascinaci tichem – tichem jako dramatem, které promlouvá (Silence Talking), obsahující patriotické textové citace ze slavného staroslověnského tradicionálu Hospodine, pomiluj ny vyjádřené dekonstruovaným ženským vokálem (Oratorium Electronicum), či hrdě se hlásící k významnému českému baroknímu spisovateli, básníkovi a jezuitskému misionáři Bedřichu Bridelovi a jeho éterické básni I nad vítr jsem marnější. Inspirací pro skladbu Glass Light byly skleněné objekty Marka Trizuljaka, v jehož ateliéru byla skladba nahrána. Skladba zvukově evokuje dětskou hříčku zvanou kaleidoskop, v němž lze spatřit kouzelné tvary kamínků a různobarevná světla v nekonečné stínohře. Předposlední skladba The Way There čítá téměř osmnáct minut a je z celého kompletu nejrozsáhlejší. Vznikla na objednávku vídeňského sdružení Tonspur a je určena pro zvukovou instalaci Andrese Bossharda a jeho ideu „zvukového nebe“. Skladba je reminiscencí na autorův rezidenční pobyt v MuseumsQuartier v roce 2004 a je zároveň poctou jeho švýcarskému souputníkovi. Titulní skladba Spectral Shapes představuje završení dlouhodobého procesu, při němž se autor v rámci vlastního privátního výzkumu pokoušel vytvořit z počítače nástroj spektrální analýzy, který by ze živě hraných zvuků (v případě skladby Spectral Shapes kytara) prováděl resyntézu na základě spektrálních modelů uložených v paměti počítače. „Počítač je tu od toho, abych se ho pokud možno nemusel dotýkat, aby jen existoval a fungoval jako nástroj, který reaguje podle mojí hry / interakce / impulzů,“  objasňuje svůj záměr sám autor a nám nezbývá, než se při poslechu vydat na tuto dobrodružnou hru s ním.