- Inzerce -

Nová vlna se starým obsahem…

…toto okřídlené sousloví bylo nadpisem článku, který – teď někdy je tomu na den třicet let – vyšel ve dvacáctém čísle (jedno)stranického časopisu Tribuna v roce 1983. Podepsán byl Janem Krýzlem, šlo ale o dílko kolektivu autorů. Dnes bychom se téhle snůšce paranoie, nepoučenosti a tupého sekernictví jen zasmáli, tehdy znamenal likvidaci a zákaz činnosti celé řady amatérských hudebních skupin. Zde je faksimile článku, další komentář, myslím, není třeba.