- Inzerce -

Obětem průplavu

Hradecký jednočlenný plusminus downtempo projekt Neutrino vydává digitální EP, k němuž se vížou příběhy:

“Vše začalo před sedmi lety odkliknutím banálního tlačítka přidat do přátel mezi prof.Neutrinem a Milou Lombardo, geograficky mezi srdcem Evropy a Panamou v centru Latinské Ameriky.  Po létech virtuální komunikaci a společné oblibě v elektronice a poezii, nakonec přátelství vyústilo v konkrétní spolupráci v podobě EP Canal/Průplav, aniž by kdy došlo k setkání ve fyzickém světě.

EP přináší zhudebnění básní E.A. Poea, Pabla Nerudy, Charlese baudelaira, J. L. Borgese a Williama Blakea, v přípravě je Crowley, Keatsa Lorca. Básně mají společnou myšlenku i jistou dekadentní až snovou atmosféru blízkost smrti. Motto: Je příliš málo času zůstat celý život na tom samém místě ve strachu ze smrti. Ne. Smrt je výzvou jít za svým snem a novými možnostmi. Blízkost se vzdaluje a dálka se přibližuje. 

Celé album vzniklo “na dálku” ale dokazuje plodné možnosti spolupráce v spletitém bludišti hyperprostoru za využití zcela běžných prostředků mobilní komunikace. Subtilní hlas Mily Lombardo byl nahrán přes mobilní telefon. Hudba a mix prof. Neutrina byla vytvořena za pomocní běžně dostupného softwaru a samplů. A dokazují, že stejně tak jako básník si může vzít pouhou tužku (nebo myš), tak i hudebník může využít těch nejdostupnějších prostředků, aby mohl zhmotnit svou vizi. 

Výtěžek z prodeje digitálního EP by měl podpořit společné setkání protagonistů a umožnit dokončení alba a připravit živá vystoupení. Další část z prodeje EP půjde na podporu dodržování lidských práv ve světě. EP Canal/Průplav je zároveň věnováno všem cca 28 000 lidských obětí, které položily životy při stavběPanamského průlavu.” Slyšte a stahujte zde.