- Inzerce -

Open Broadcast: nový komunitní multi-éter?

Kromě příspěvků členů redakce a pravidelných spolupracovníků HIS Voice najdete na našem blogu čas od času úvahy a glosy externích autorů, především aktivních hudebníků. Na řadě je hudební skladatel a  propagátor elektronické hudby například v rámci pořadu R(a)dio(Custica) Michal Rataj .

V polovině dubna jsem se na Starém městě pražském potkal s nenápadným Švýcarem středního věku. Přivedla mne za ním jedna známá – že prý má zajímavý projekt v oblasti komunitních rádií. Po hodině společně vysezené u laptopu a po delší prezentaci projektu v rámci květnového setkání producentů EBU Ars Acustica mně bylo nějak vnitřně jasné, že se v  Basileji – odtud Thomas Gilgen pochází – rodí cosi dost vyjímečného.

Pád linearity

Nejnovější média vždy radikálním způsobem inspirovala umělce. Se vznikem rádia ve 20. letech minulého století tato inspirace nabrala poměrně rychlé otáčky. Telefony, faxy a satelity přidaly rozměr oboustranné interaktivní komunikace. Linearita vnímání má stále dominantnějšího partnera v rovině paralelně probíhajících událostí, které jsou postupně od konce minulého století stále více „posvěcovány“ statem quo globální sítě. V té si svou vůdčí roli čím dál více vydobývají nejrůznější formy sdílených, více či méně relevantních, databází. Fundamentální proměny na současné mediální scéně se nejpalčivěji dotýkají konceptu tradičních lineárních médií – rozhlasu i televize. Sledování programu v daném čase získalo nového partnera – rádio a televize na přání. Sami si dnes jako posluchači-uživatelé z dostupných archivních zdrojů v síti budujeme své vlastní programy…

Vzestup komunit

Stále dostupnější internetové technologie v posledních dvou dekádách postupně lákají narůstající množství – často uměleckých – komunit k  zakládání privátních internetových kanálů specializujících se na alternativní a minoritní programy či vysílací koncepty vůbec. Ty jsou mezi tím dost masově po celém veřejnoprávním světě rádií a televizí rušeny, nebo alespoň radikálně omezovány. Přes slovutné proslovy o  „médiích veřejné služby“ je často a globálně zřejmé, že současné umění se do veřejnoprávního vysílání často příliš nehodí… Reakce posluchačů-uživatelů na sebe nenechá dlouho čekat. Během několika let sledujeme vzájemně se proplétající cesty od pirátských serverů distribuující mnohaletý obsah rádiových archivů cestou Rapidsharu přes nezávislá a poměrně úspěšná mezinárodní broadcasterská uskupení typu radia.fm až po skutečné průlomy alternativních komunit do lokálního (a politicky samozřejmě velmi citlivého) FM prostoru, který se podařil například londýnskému Resonance FM.

Open Broadcast: User Generated Radio

Příkladem takové aktivity je však i famózní projekt v Basileji žijícího architekta Thomase Gilgena, který dostal název Open Broadcast. Svým rozsahem pokrývá jak komunitní motivaci, díky níž má smysl vstoupit do broadcasterské iniciativy, průnik do politicky kontrolovaného FM éteru, ale i svět inteligentních databází směřujících k  metám Webu 2.0 zejména ve smyslu péče o relevantnost poskytovaných dat.

Open Broadcast je v prvé řadě moderovanou komunitou lidí, kteří chtějí dělat takové rádio, jaké v prostoru kolem sebe postrádají. Prozatím se jedná výhradně o rádio hudební, postupně však s vizí radikálního rozšíření programu na dokumentární žánry, mluvené slovo, text-sound avantgardu ad. Moderace komunity probíhá na základě osobních pozvání a referencí spolu s detailně sdíleným osobním portfoliem. Právě to má být do budoucna zárukou kvality při tvorbě programů. Každý člen komunity může kdykoliv ve vlastní režii vytvořit libovolně dlouhý program v násobcích přesně 60 minut, který pomocí vzdáleného softwarovéhe klienta nahraje ze svého laptopu do centrálního databázového systému Open Broadcast a zapíše do programového kalendáře (tzv. Scheduleru). Z něj je pak v daný čas tento program automaticky odvysílán jak na FM frekvenci, tak v internetovém vysílání, anebo je k  dispozici ve formě „rádia na přání“.

Ba co víc: každý člen komunity se může přihlásit k libovolnému dni jako „editor“ zodpovědný za větší programové bloky a určovat tak například programovou podobu celého dne, týdne či jinak ohraničených časových období. Potenciální vliv osobností na strukturu programu je tak zjevný. S  českou metropolí je Open Broadcast spojen díky pražské organizaci Sourcefabric, která má na svědomí programování poměrně komplexního databázového i webového rozhraní.

Privátní basilejskou nadací financovaný Open Broadcast je stále ve zkušebním provozu. V současné době má tato rádiová komunita asi 4000 členů a zdá se mi, že jako modelový projekt (a s ambicí vytvoření jakéhosi nového vysílací standardu se její tvůrci nikterak netají) má obrovský potenciál zamíchat kartami v často velmi stojatých vodách tradičních veřejnoprávních vysílacích schémat, jejich tvorby, produkce programů i forem jejich sdílení veřejnosti.