- Inzerce -

Orchestra of the Upper Atmosphere: 02

Orchestra of the Upper Atmosphere: 02

Discus (www.discus-music.co.uk)

 

Po dvou letech navázal spiritus agens Disku Martin Archer na úspěch prvního alba, kterým ohromil zasvěcené i nezasvěcené svým projektem Orchestra of the Upper Atmosphere, a vydal dvojdeskové 02. Ze základního obsazení se k nahrávání v listopadu 2013 v Yellow Arch dostavili všichni dříve zúčastnění, tedy Chris Bywater (varhany, syntezátory, elektronika, samply, perkuse, hlas, elektrické housle), Steve Dinsdale (bicí, perkuse, syntezátor), Walt Shaw (perkuse, hlas, elektronika), Terry Todd (basová kytara, efekty, hlas) a samozřejmě sám Archer (varhany, elektrický klavír, elektronika, es saxofony, klarinety, hlas a VST trubka). Tuto ekipu navíc doplnili tentokrát frostlake (hlas, elektronika, zvonkohra), Yvonna Magda (elektrické housle, loopování, elektronika) a Mick Sommerset Ward (koncertní, altová a bambusová flétna, Bb saxofony). Ti tedy v živé, ale zřejmě základně směrované improvizaci vytvořili jedenáct obsáhlých a obsažných základů, které pak – opět jako při prvním albu – doplnily nahrávky přídavné, někdy však hodně rozhodující, k nimž byly přizvány soubory Juxtavoices (dvacetičlenný), La Garotte String Quartet a The Divine Winds (pod kterýmžto pojmenováním se do nahrávacího procesu vrátili Archer a Ward). Toto doplňování, dobrušování, vyvažování, souměřování a vybrilantňování probíhalo koncem roku 2013 a podstatnou část roku 2014; až 1. listopadu letošního roku dostali posluchači do rukou výsledek: 79 minut a 37 vteřin hudby na prvním disku, 77 minut a 15 vteřin na druhém.

Domníval jsem se pošetile, že zvládnu charakteristiku této věru mamutí extravagance podat v celkové zkratce. Jenomže při veškeré jednolitosti a provázanosti obou kompaktů je každá ze skladeb natolik odlišná, že celek nelze hodnotit sumárně, pokud neprozkoumáme každou z nich zvlášť. I když se nám jejich názvy mohou někdy jevit jako zavádějící, musím je pro orientaci uvádět.

Dominant Growth Direction: Hudebníci vpochodují do tohoto úvodního čísla s veškerou parádou, hudební nával je totiž zároveň či postupně sférický, vyzvoněný, vycinkaný, s až olbřímími hlukovými údery, vše je tu nástražné, řítivé, překlopně expandující, smršťovitě vybízivé, svištivě či fičivě rozsochaté, směřující do výblesknostních erupcí, ale pak postupně zklidňované, šířivě šíravé, trucovitě náběžné v rozčilující rozdernosti, rozvíravě náplavné, nátlakově koldokolné, vichrně vyhřezávané do prozpěvnosti a cvrčivosti, žířivého hudbenkování, přístojného vyvěrání i prokalibrování, dezolátničení i znovuposkládávání. S čímž souvisí dojem, týkající se celého dvojalba: jde o výzkumnostní výpravu, neustále zaplňovanou zvukovým zvratničením.

Paratacamite: Hudebníci tentokrát jízdnostně přicválají, probíravě, zabíravě i rozbíravě kolosničí, působí pocitem nebezpečného rozdějování, varovatelského zaplašování, hudba je vrtulostně vnuknutostní, zarputile důraznostní, vlezle umanutá, jednolité šikování je chvíli výběžnostní, chvíli souběžnostní, zmátořuje se do výdržnostního repetitivnění, jehož setrvalost je znepokojivá. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: ze všech stran se na nás hrnou nové přístupy, vmyky a postupy a musíme zpozornět, abychom je mohli vstřebávat.

Bilateral Coordination Activities Are Calming: Hudebníci přicházejí s novými zvukovými překvapeními a dějovými odlikami od miserere po rozharampáděné vyšinování, jsou vyčiňující, odkrývají zavinutostní zvuková odklápění, prorůstově se dostávají ke hlukovému hřebelcování, vybíjení, průsakování i ligotání. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: je dramaturgicky vyvažované, zaplňované dramatickými ději.

Modus: Hudebníci modifikují předchozí přístup – odbíjenostně pendlovkují, rozšifrovávají utajené děje, jejich projev je mrsknutostní, záchrutný i výtržnický, výdržně sesypávačný, rozbitně vydíratelnostní, mísí melodičnost se zadrónovaností, rozcupovávanost s reptavostí. S čímž souvisí dojem, týkající se celkového alba: máme pocit nezadržitelnosti, vždy znovu, vždy poněkud odlišně vhlubovaný.

Noctilucent: Hudebníci rozdriblovávají svůj prosmyčně bezpauzový nátlak s neustálými renovacemi souhry, nezaskočitelně ho vyhlučují s příměsí fujavostního vydražďování, odenkově rozpučného, výmětného, rozbrojného i elegijního. S čímž souvisí dojem, týkající se celkového alba: je jednotné v mnohosti, jeho množivost je mnohoznačná, jednotlivé nástroje jsou vsazovány do diadému skladby zcela ústrojně.

Space Smells of Strawberries: Hudebníci si razí cestu s bičující protlučností a rozharašujícím mrskutněním, jsou neukojitelní jak ve vzryvnosti, tak v rozvláčňování. Jejich dostihovost cílí do vyskrumážení, ve kterém dojde k nahromaděné explozi s oratorizujícím chórem a s ptačivostním vykřičněním až do výkvilnosti, což prokládají jak symfonizující nástroje, tak motorizující bicí. Jenom mi není jasné, jak s podobným tartasem souvisejí jahody. Ale i s touto improvizací souvisí dojem, týkající se celého alba: vše je stavebnicově přehledné, přestože jde namnoze o zvukovou léč, mající svou (zá)skočnou vemlouvavost.

Across the Atmospheric Eddies: Hudebníci se skutečně vhoukávají do atmosféričně obkruživostního prokolotovávání, jsou vbíjiví i dobíjiví, přičemž se Dinsdale propolíčkovává celou skladbou (nejen tady), vše je tu  probíjenkově vyluzovanostní, otlučkově rozřešné, hořekavě výderné i výrmutně závlačné. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: je pro(z)koumané do posledního přípodotku.

The Breaking of Bonds & The Rearrangement of Atoms: Hudebníci na ploše 25 minut a 30 vteřin atomizují svá průrazná zvučení, rozehrávají své téma (svá témata) rozdychťovaně, svěcenostně, rozněžňovaně a rozvíjivě, k čemuž se přidává druhotný plán poněkud upozaděného vokálního spřežení. Toto ustavičné roztroušenostní rozvírání má přídech jinotajné odérnosti i vnutkávaného zapikolování, je rozševelivostní, záplašivé, rozdrkanostní, ropotavě vrutivé, zásmušné i vyřítivostní, až stihomamné, vyškeřující, džunglově sběrné, rozvratně sjednotivé, rozhodivě svíravé i rozdíravé, a tak doklopýtá ke svému závěru. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: vše je tu zdánlivě obdobné, avšak měnlivostní nuancovost vždy vybočí jiným směrem, vždy znovu zaujme.

Curvature of the Earth. Hudebníci se prozeměnostně rozehřmívají, odhalují soutočnosti z různých pramenů, sesumírovávají odemknutostní roztodivnění a zeslavnostňující proudnost, rozkoukávají se v odvalivostním výtočnění, jejich vytěsňující soudržnost vpadá do běživostní vítězoslávy. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: vše konec konců vplývá do rezolutního rozplašování a rozhřešování.

RMMV Asturias: Hudebníci kalibrují svůj postup s hlasovými přihrávkami a se sborovou recitací, připomínající antický chór, ta však není doprovodná, nýbrž ústřední, proměňuje se od sólových hlášek k pozpěvnosti, nahalovaná hlasová výdešnost vzrůstá v hlasovou nahloučivost, která je až žalná, a dokud vše nekončí ve vytrácivu, hudebníci vokální proud precizně dopanoramatizovávají, dopují nástrojovými názvuky, útěšlivě dokreslují. S čímž souvisí dojem, týkající se celého alba: vše znovu a znovu vyrůstá z nenápadného, nenásilného či vzdálenostního podhoubí a poznenáhlu se vrbí k celistvému dotváření.

Potent Lunation: Hudebníci tajemně jemně rozharašovávají souladnost s pajánově lunatickými hlasy, sbydlují s nimi (přičemž používám toto slovo ve zcela jiném významu, nežli jakým ho kdysi obmyslel Vladislav Vančura) a z tohoto „popelení“ ještě jednou povstane vítězoslavný sbor za akutního doprovodu neúnavných bicích a spršnosti nástrojů i elektroniky. I když zprvu přetrvává rozplašnost a perkuse náladu spíše rozmatňují, ptačnost souhry stoupá k vířivému rozdychtění a nástroje se s hlasy vystřídají v pádivostním zaurgentnění, vše ústí v dohrouživém nekonečnění. S čímž souvisí ještě poslední dojem, týkající se celého alba: stále nás ovládá jakési nedefinovatelné tajemno od potichlosti po výtryskovost, od muzikálního doplašňování po nepřeháněná furore. Proto náš zájem nevyprchává, je dobíjen neustále novými proměnami.

Vše bylo řečeno. Co zbývá? Pohroužit se do tohoto dalšího Archerova veletoku a vychutnat si veškeré jeho meandry.