- Inzerce -

Pohyb-Zvuk-Prostor pozítří s Burroughsem

Festival Pohyb – Zvuk – Prostor, který pořádá Galerie výtvarného umění v Ostravě a Bludný kámen ve spolupráci s PLATO – platformou (pro současné umění) Ostrava, se uskuteční 15. 11. v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic.

Letošní ročník festivalu je věnován odkazu spisovatele, výtvarníka a vizionáře Williama S. Burroughse, od jehož narození letos uplynulo sto let. Burroughs je inspirativní coby průzkumník společenských i literárních tabu a byl jedním z nejinspirativnějších umělců dvacátého století, nesmazatelně zasáhl do oblasti literatury, hudby a výtvarného umění. Za svého „kmotra“ jej považují industrialisté a noiseři, objevil se ale i na albech Laurie Anderson a Toma Waitse. Na letošním P-Z-P se z kreativní inspirace jeho dílem vyznají přední tuzemští i zahraniční představitelé experimentální hudby, videa a divadla.

People Like Us: Consequences (One Thing Leads to Another)

Britská umělkyně Vicki Bennett je považována za jednu z průkopnic stále expandující oblasti samplingu, manipulace materiálu jiných autorů a střihu nalezených filmových a zvukových záznamů. Pod hlavičkou People Like Us se oddává především manipulaci a přepracovávání materiálu z oblasti experimentální i populární hudební, filmové a rozhlasové tvorby. Slovo „konsekvence“ má dvojí význam; jde o důsledek nějaké předchozí akce a také o název hry (jíž surrealisté říkali Exquisite Corpse), v níž je větší obraz/příběh vytvořen přidáváním prvků „poslepu“ v reakci na drobný útržek informace – vodítko. Obsah takového díla se během doby jeho vzniku jeho překvapivě a někdy dokonce magicky proměňuje, přičemž každá jeho část stále souvisí s částí předchozí a následující.

“Při práci na poli koláže a manipulace existujících děl mě zajímá téma autenticity, vztahu „originálu“ ke „kopii“ (latinské „copia“ značí množství nebo nadbytek), říká Vicki Bennett. „Originál“ má jistou omezenou souvislost s „kvalitou“, „podmanivostí“. Nic z toho, co bylo (alespoň v posledních 300 letech) vytvořeno jako předmět nebo výrobek, nemůže být označeno za stoprocentní originál, vše je relativní (doslova) a vše má matku a otce. Podobně jako pojmy rychlost, dimenze, velikost, závisí i pojem originalita na podmínkách, v nichž se nachází pozorovatel. NIC není absolutní. To se projeví například v situaci, kdy se současně objeví velice podobná umělecká díla nebo vynálezy z dílen autorů, kteří o své práci vzájemně nevědí. V představení Consequences upozorňujeme na to, že nikdo není ostrov… ale že ostrov je plný zrcadlových bludišť… a některými zrcadly lze projít.”

Handa Gote research & development: Mission

Burroughsův Ohyzdný duch (Ghost of Chance) je kniha pojednávající o střetu lidské civilizace s přírodou. Ústředním motivem příběhu je zkáza pirátské komuny na Madagaskaru. Během představení Mission se legenda vytváří (za pomoci iluzivního divadla a filmových postupů) a poté dekonstruuje (v inspiraci Burroughsovou oblíbenou cut-up metodou dekonstrukce psaného textu, převzatou ovšem jím samotným od Briona Gisyna). Technika cut-up není prostou anarchistickou destrukcí jazyka bez východiska, ale naopak nabízí odhalení překvapivých souvislostí, inspiraci vnikající za obvyklé formální postupy, ostrý vhled rozbíjející uniformní nahlížení na zpracovávaný materiál. Představení Mission je příběhem zmarněného ideálu míru, mizícího spolu s epochou, ve které bylo tento ideál ještě možné chovat. Příběhem o nemožnosti udržet mír se světem, s časem, s přírodou, sám se sebou. Je také svědectvím o nemožnosti podat o výše zmíněném relevantní výpověď, neboť jsme zároveň svědky smrti jazyka, jeho degradace na soubor pojmů.

Opening Performance Orchestra a Pavel Z: The Acid Lands (2014)

Skladba The Acid Lands vznikla speciálně pro letošní ročník festival Pohyb – Zvuk – Prostor. Již názvem své skladby se Opening Performance Orchestra hlásí k ambivalentnímu Burrougshovu odkazu. Půlhodinová kompozice je orámována textovými excerpty českého překladu Burroughsova románu Západní země v podání českého básníka a hudebníka Pavla Z.

Slávo Krekovič

Hudební a zvukový umělec, organizátor a publicista je členem těles Shibuya Motors, Voice Over Noise, Musica falsa et ficta, Feed the Tiger, Touchscreen Orchestra a dalších. Na objednávku festivalu zvukovou performanci Machine Strategy, inspirovanou halucinačními vizemi Burroughsovy knihy Nova Express z roku 1964 – nové mytologie vesmírného věku. Surreálné obrazy dystopického proto-kyberpunku evokují “moře odhmotněného zvuku”, střet hardwaru a softwaru, kde se slévají přednahrané biologické zvuky i rádiové vlny různých frekvencí zachycované v reálném čase.