- Inzerce -

Pozítří: Guštar

Pozítří, ve středu 17. července, bude v pražském DOXu zahájena výstava Milana Guštara, s jehož texty se setkáváte i na tomto webu (jeden vyjde zítra).

Jedná se o Guštarovu první výstavu a (předávám slovo Miloši Vojtěchovskému) “většinu z vystavených děl, která dlouho existovala jako připravené algoritmy nebo procesy ve formě poznámek a náčrtů, autor z(re)konstruoval pro první samostatnou a zároveň přehledovou výstavu v centru DOX.

Guštarovo jméno se od 80. let opakovaně objevuje v kontextech nezávislého filmu, divadla, alternativní hudební scény a později i scény audiovizuálního umění. Jeho práce na jedné straně obsahuje prvky přísné logické úvahy a jistou stopu matematické suchosti, na druhé straně však prozrazuje zaujetí pro říši smyslového, magického a excentrického.

Vystavená díla jsou primárně myšlenkové konstrukty, jakési osobní patenty, jejichž fyzická forma není jejich hlavní podstatou. Odhalí-li autor základní princip, považuje dílo za hotové a jeho zhmotnění je pouze ověřením očekávaného. Z toho důvodu ve výstavě nejsou Guštarovy četné elektromechanické a elektronické instrumenty, které autor považuje za pouhý předpoklad samotné tvůrčí práce a prostředek k ní.

Výstava představuje Guštarovo zkoumání podloží logických, fyzických a metafyzických principů, které je vyjádřeno za pomocí zvuků a často také obrazových představ. Někdy se zvukovou představu autorovi podaří zachytit na fotografii, jindy ji znovu konstruuje a vytváří vlastní verze. Výstava tak návštěvníkovi skýtá mozaiku multimediálně vyjádřených principů, které dohromady tvoří skrytý řád.”

V rámci doprovodných programů se v září můžete těšit na projekci filmů s Guštarovou hudbou i na komentovanou prohlídku.