- Inzerce -

Riftová zóna v Ústí nad Labem

Lloyd Dunn, americký hudebník a multimediální umělec dobře známý i čtenářům HIS Voice, vystavuje kus pro bezdrátová sluchátka.

Dům umění v Ústí nad Labem ve své Galerii 3 hostí od 9. listopadu do 11. února dílo Lloyda Dunna, jehož osobitou vnímavost vůči zvukovým prostředím, za nimiž cestuje, jež vytváří a jimiž se nechá obklopovat, dobře známe i z jeho tvorby i z textů, jež napsal pro HIS Voice.

Tisková zpráva Domu umění praví, že „dílo Rift Zone lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Pomocí zvukových podmínek se autor pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu prohmatávání země jako určitého dynamického integrovaného systému. Víme, že tento systém kombinuje přírodní, geologické a elektromagnetické síly z více překrývajících se sfér, které se někdy ignorují nebo naopak na sebe vzájemně působí či vytvářejí nevyzpytatelné výstupy. Geofyzikální vědy nám přináší spoustu informací; mnohé umíme již pochopit, ale země stále skrývá svá tajemství, a pokud je nelze empiricky popsat nebo znázornit, alespoň můžeme dát volný průběh naší fantazii.

Lloyd Dunn (1957, Iowa) se věnuje multimediální tvorbě, ohledává možnosti technologií pro tvůrčí vyjadřování a zabývá se otázkou lidského vnímání uměleckého díla na základě různých podnětů a identifikací zkušenosti. Na University of Iowa v USA vystudoval obory multimédia u Mel Andringy a Hanse Bredera a elektronická hudba u Kennetha Gabura. Je zakládajícím členem experimentální skupiny Tape-beatles a v 90. letech redigoval a vydával zin časopisy Photostatic a Retrofuturism. Od roku 2009 pracuje na projektu online podcastů pod názvem nula.cc. Žije a pracuje v Praze, kde v létě 2022 představil v rámci Festivalu m3 práci Locomotive II na Masarykově nádraží. Spolupodílel se na projektu Radio Art Zone, kde najdeme i jeho dvacetihodinovou zvukovou kompozici nula.cc Beyond sublargo, jenž je poeticky výpravnou a imaginativní cestou rozlehlou krajinou.“

Lloyd Dunn zpřístupnil Rift Zone i na svém bandcampu.