- Inzerce -

RIP Elodie Lauten

Některé zprávy se šíří pomaleji. 3. června zemřela ve svých třiašedesáti letech francouzsko-americká skladatelka Elodie Lauten, studentka La Monte Younga a tvůrkyně vlastního improvizačního systému zvaného Universal Mode Improvisation odvozeného od astrologických znamení a čínské Knihy proměn. Ve své eklektické tvorbě mísila ostináta odvozená z barokní hudby (a s patřičnou instrumetací) a nerytmickým, často elektronickým ambientem, v opeře Waking in New York, jejíž libreto je složeno z básní Allena Ginsberga, například pracuje se sólisty z oblasti opery, gospelu a broadwayského muzikálu. Libreto Smrti Dona Juana zase kombinuje témata zen buddhismu a feminismu, jindy se skladatelka pro změnu pokusila o elektronický postpunk.

Některá ze svých děl napsala pro trine, nástroj příbuzný lyře, který sama navrhla.