- Inzerce -

Sonologyst: Interdimensional

Nová deska italského ambientního umělce Raffaela Pezzelly (Sonologyst) kloubí svými drony a analogovými syntezátory polární izolacionismus Thomase Könera s kosmickou imaginací berlínské školy, aby umožnila vlastní průzkum vztahu člověka a nezemských dimenzí. Hudba ad astra.

Interdimensional představuje poslední díl Pezellovy albové trilogie zkoumající moderní fascinaci paranormalitou. Po paranoidním Silencers – The Conspiracy Theory Dossiers (2015) s jeho nestálými vlnami elektronických zvuků a po Ancient Cults and Beliefs (2020), tvořícím plochy především pomocí akustických nástrojů, sází Interdimensional více na analogovou improvizaci se šumivými drony, smyčkami, syntezátory a akustickou prací s rezonujícími metalickými objekty. Tyto základní prvky pak byly rozličně vrstveny a dále digitálně upraveny dilatací, reverbem, echy a reverzí, aby docílily dojmu jinakosti širého kosmu a neznámých dimenzí reality. Estetika analogového šumu, tajemství a nejasnosti je dále umocněna abstraktně zrnitým obalem CD s prosvítajícími skeny domnělých tajných vládních dokumentů, o nějž se postarala též známá ambientní umělkyně Abby Helasdottir.

Úvodní skladba Ad Astra prezentuje pomalou práci se šumícím dronem, táhlými zastřenými tóny a kovovými skřípoty, a zasvětí tak posluchače do úzkosti ze vzdáleného a skrytého. Úzkost se zdá být převládajícím pocitem i v následující kompozici Interdimensional Beings, v níž dialog mezi minimalistickou smyčkou zrnitých syntezátorů a (překvapivě) konkrétním kovovým chrastěním, občas přehraným pozpátku s patřičným echem, umně evokuje intruze z jiných dimenzí. Paraphysical Phenomenon potom naopak posluchače uklidní táhlou melodií postupně přehlušovanou jemným čistým dronem.

Drony pak dostanou hlavní slovo v téměř čtvrthodinové Through Memories And Galaxies, v níž se postupně vrství spolu se smyčkami jiných kompozičních elementů a samplů čehosi, co se zdá být radiokomunikací směrem do vesmíru. Podmanivé komplexnosti celkové textury lze dobře naslouchat skrze proměny hlasitosti jednotlivých složek v celkovém mixu, zatímco časté přidávání nových prvků s kmitajícími syntezátorovými výškami dodávají táhlé skladbě pocit gradace. Pulzující plochy syntezátorů i rozostřená mluvená slova obratně navozují meditativní představy opouštění současné reality a vstupů do jiných dimenzí.

Znepokojivost neznámého nám znovu připomene následující skladba Multiverses. Deathindustrialový minimalismus à la Arkhe: Deep in Sleep se svými nepravidelnými basovými údery a náhlými oscilacemi vyšších elektrických signálů se zde kloubí s rozvláčným metalickým pištěním i konkrétními kovovými ruchy. Finální kompozice God-Level Traveller pak představuje pokus o jakési nemožné usouvztažnění kosmického klidu a znepokojení, jaké deska střídavě evokovala po většinu svého trvání. Plocha pomalých a zastřených tónů i šumů, jasně prozrazující Könerův vliv, je tu obohacována o dilatované vysoké zvuky a pronikavá elektrická zrnění.

Interdimensional je tak témbrově kompaktním takřka pětačtyřicetiminutovým dílem, které pomocí jen několika základních kompozičních prvků a efektů dokáže vytvořit překvapivě uchvacující a mnohovrstevnaté (či v souladu s tématem alba spíše multidimenzionální) textury. Ideální izolant pro vlastní derealizaci.

Sonologyst: Interdimensional
Cold Spring Records (https://coldspring.bandcamp.com)