Středa, 17. srpna 2022

Emil Pospíšil

Zkouška sirén – něžné experimenty

Irena a Vojtěch Havlovi v dějinách jemné alternativy

Devět hodin s Oldřichem Janotou

"Mluvil, jako by neměl paměť a celou minulost musel v každým okamžiku nově rekonstruovat."