Středa, 26. Červen 2019

Ferruccio Busoni

Alois Hába – Busoni mu říkal Ali Baba…

...a jméno autora bylo redukováno na pouhé slovníkové heslo a stalo se synonymem mikrotónové a atematické hudby.