Čtvrtek, 4. června 2020

Fjodor Gladkov

Alois Hába – Busoni mu říkal Ali Baba…

...a jméno autora bylo redukováno na pouhé slovníkové heslo a stalo se synonymem mikrotónové a atematické hudby.