Pondělí, 20. Květen 2019

Galén

Milenky múz: Dagmar Andrtová-Voňková

Jde. Jde i nemožné.