Pátek, 24. Květen 2019

Jean Tinguely

Videa na víkend – Krásné stroje

S nastupující sezónou senné rýmy hledá redaktor útěchu v náručí strojů.