Úterý, 27. října 2020

Jiří Rouš

Plasy, architektura a zvuk

Mezinárodní mezioborové setkání odborníků z humanitních i přírodních věd a zvukových umělců nazvané Architektura a smysly a věnované otázkám pojetí a vnímání prostoru v historických souvislostech architektury, umění, krajiny se odehrálo v Centru stavitelského dědictví Plasy

Zvukové stezky a magnetická pole v Anežském klášteře

Plakát a tisková zpráva řeknou vše.