Neděle, 27. září 2020

Jitka Kolářová

DIY kultury – Křičím: „To jsem já.“

Příběhy českého fanzinu od 80. let po současnost