Úterý, 28. března 2023

Maria Callas

Ivo Perelman / Matthew Shipp: Callas

Naskýtá se tedy otázka: je přeperelmanováno?