Pondělí, 27. září 2021

Maria Callas

Ivo Perelman / Matthew Shipp: Callas

Naskýtá se tedy otázka: je přeperelmanováno?