Čtvrtek, 11. srpna 2022

Marina Poleukhina

Festival Hear Me! tentokrát výrazně divadelní

Velice zajímavé a také velmi široké téma zůstalo nedořečeno.