Středa, 30. září 2020

Miloslav Sonny Halas

Grafické partitury na Skleněné louce

Vernisáž v pondělí 23. května, plakát řekne vše.