Čtvrtek, 1. června 2023

Miya Masaoka

Hermovo ucho – Musica speculativa vs. musica corporalis?

Rozeznívané vagíny sonicky i metaforicky bortily zaužívané genderové stereotypy; jejich majitelky zkrátka „nedržely piču.“