Pátek, 9. prosince 2022

Musica Nova

Musica Nova – seznamte se s vítězi

...letošního ročníku soutěže elektronické, elektroakustické, akusmatické atd. kompozice.