Středa, 12. srpna 2020

Noshka van der Lely

Frozen brass a bambusy

Van Koolwijk doma postavil originální bambusovou verzi nejposvátnějšího nástoje křesťanského světa: královských varhan.