Čtvrtek, 9. února 2023

Pozvakowski

Pozvakowski: iterum

...občas nedostatky v invenčnosti...