Úterý, 26. září 2023

Sam McLoughlin

Rytmus a sabotáž: Různé znějící děje a Sam McLoughlin

Jak mohou všechny ty tóny a témbry vycházet z monochordu přitlučeného hřebíky ke kusu fošny?