Čtvrtek, 1. prosince 2022

Wintergatan

Videa na víkend – Krásné stroje

S nastupující sezónou senné rýmy hledá redaktor útěchu v náručí strojů.