Neděle, 22. Září 2019

Wouter van Veldhoven

Videa na víkend – Krásné stroje

S nastupující sezónou senné rýmy hledá redaktor útěchu v náručí strojů.

Videa na víkend

Velikonoční selekci hýbacích ozvučených obrázků zahájíme tanečními rytmy s názorem.