- Inzerce -

Tomáš Procházka: Hudební strom

“Na co jsem ještě nehrál?”, řekl si italský skladatel a zvukový designér Diego Stocco a vyhlédl z okna. Na dvoře stál nepříliš pěstěný starý strom s mnoha uschlými větvemi a malými větevkámi. Diego Stocco vytáhl ze studia pár mikrofonů a dovlekl svou nahrávácí aparaturu ke stromu.

Bušení do pahýlu větve snímaného stetoskopem upevněným na mikrofonu nahradilo velký buben. Další perkusivní zvuky vyloudil Stocco na pahýly větviček trsátkem. Nakonec vytáhl smyčec a opatřil si i melodické zvuky, které vyluzoval na ohnuté větevky technikou podobnou hře na daxofon. Větvičky si dokonce naladil, k čemuž mu posloužilo dobře ořezávátko na tužky. Přidal šustění olistěnou větví a bušení do kmene stromu.

Video pořízené během nahrávky je součástí několikadílné série, při níž Stocco předvádí jak vyloudit hudební kus z jakéhokoliv prostředí, např. čistírně prádla.

Strom během zhotovení nahrávky neutrpěl žádnou újmu.