- Inzerce -

Tomáš Procházka: Überorgan

Überorgan je monstrozní biomorfní struktura zabírající několik místností o celkové délce zhruba sto metrů. Jak název sám napovídá, má být jakýmsi zbytnělým příbuzným varhan, a snad u jeho zrodu stála i ambice o zhotovení největšího hudebního nástroje na světě. To by se také téměř povedlo, nebýt inženýra Thaddeuse Cahilla, který již v roce 1897 sestrojil první prototyp Telharmonia neboli Dynamofonu. Jeden z pozdějších modelů Mark III vážil celých 200 tun. Telharmonium bylo velké a hmotné, nebylo však příliš hlasité – jeho zvukový výstup končil telefonními sluchátky. Überorgan naproti tomu je sice nástroj rozměrný, ovšem poměrně vzdušný, neb je tvořen převážně soustavou jakýchsi nafouklých měchuřin a vzduchových rukávců, hlasitý je ovšem dost. Jeho hlas je však v porovnání s jeho předky nedospělý, spíš než ušlechtile hladké tony varhan mečí ve výstavních sálech Überorgan hlasem obrovských dud.

Autorem tohoto  kolosálního nástroje je americký sochař Tim Hawkinson, který jej zhotovil z poměrně levných a dostupných materiálů – drátěného pletiva a průsvitné plastické folie. A pokud nástroj samotný poněkud připomíná trávící aparát, jeho mozkem je poněkud staromódně vyhlížející matrix sestávající z nekonečných pruhů papíru posouvajících se po soustavě válců, pokrytých černými značkami. Papír prochází zařízením, ve kterém světlocitlivý obvod zapíná přívod vzduchu do jednotlivých ramen hudebního hlavonožce.

Zvuk nástroje připomene tu lodní sirénu, tu fagot nevalné kvality a samozřejmě již zmíněné dudy. Lze vytušit že Überorgan sám sebe nebere tak vážně, jak by snad název nasvědčoval. Krásou hlasu snad za svými příbuznými pokulhává, v mohutnosti a košatosti však nemá soupeře. Überorgan je nástroj, který je zároveň i architekturou.