- Inzerce -

UŠAMI / Sound mapping camp: Gemer Gothic Route

Žánr field recordings je v principu sólistická až samotářská disciplína. Tvůrce s mikrofonem naslouchá světu, aby pak z naloveného materiálu vysochal tvar, který naopak chce světu představit. Příliš prostoru pro jam session se tu nenabízí. Jakub Juhás a Zoltán Czakó, stojící za slovenským vydavatelstvím Mappa Editions, se rozhodli tento stereotyp narušit a minulé léto uspořádali akci, jež byla tak trochu turistickou expedicí a zároveň kolektivním zvukovým dobrodružstvím.

Dějištěm se stala Gotická cesta, téměř tři sta kilometrů dlouhý okruh spojující historicky a přírodně zajímavé lokality oblastí Gemer a Spiš na středním Slovensku. Týdenní pobyt různorodé skupiny zájemců obnášel zkoumání zvukového prostředí v několika bodech této cesty, zvyšování pozornosti ke zvukům přírodním i lidským, k akustice prostředí, ke vztahu ekologie a estetiky. Krátké bezeslovné video ukazuje, že šlo skutečně o kolektivní a zřejmě dosti spontánní přístup, o hledání toho, kam zamířit uši nebo mikrofony, jaké zvuky vydávat, či kdy naopak zůstat potichu.

Rok poté Mappa vydala kolekci nahrávek vzešlých z této akce. Ta už míří opět spíše k onomu sólistickému pojetí terénních nahrávek a představuje v česko-slovenském mixu tři jednotlivce a dva kolektivy zpracovávající zvuky polapené na Gotické cestě.  Devět položek ukazuje, jak rozdílné přístupy lze k ohledávání konkrétního místa skrze zvuk zvolit. Stanislav Abrahám nás v koláži provádí starým kostelem Rybník, v němž rozeznívá píšťaly harmonia nebo velký železný klíč. Do výsledku ovšem pronikne i zvuk taneční zábavy z blízké vesnice a volání jelena. Stejné místo zaujalo Lucii Vítkovou, která spojila cvrčky kolem kostela, varhany i svůj hlas. Kostely coby místo, v němž se vyskytují specifické hudební nástroje, zaujaly i Jonáše Grusku. Dva z jeho tří portrétů kostela v Kraskove pracují jen se zvuky varhan, přičemž ovšem ukazují, co vše může varhaní zvuk zahrnovat. Kromě tónů píšťal jde především o rytmické vrzání a údery mechanismů pumpujících do píšťal vzduch, kolísání tohoto proudu pak zase vede k proměnám a rozlaďování zvuku nástroje. Třetí studie se zaměřuje na kostelní zvonici a podobně jako u předchozích staví vedle sebe zvuk zvonu se skřípěním mechanismu, který jej uvádí do pohybu. Čtyřčlenný kolektiv AVA k práci přistoupil skutečně kolektivně: zvuky natočené v okolí kostela Žíp jim posloužily jako materiál ke kolektivní improvizaci v kostelním interiéru. Slyšíme plochy nejasného původu i zčásti srozumitelné fragmenty rozhovorů, bubnování na kov i rezonancí rozmazané zvony.

Ve všech těchto dílech lze celkem jasně identifikovat zdroje zvuku a posluchač může zkoumat, do jaké míry si s nimi autoři pohrávají a tvořivě je upravují, či je naopak nechávají beze změn. Tři skladby, pod nimiž je podepsán tým Skupina/Mirvis, pracují oproti tomu se zvuky, které vlastně normálně slyšet nejsou. Nahráli ticho uvnitř kostelů (Štítnik, Dobšiná a Brdárka), do nichž jen slabě pronikaly zvuky zvenčí, pak nahrávku ve stejném prostoru pustili a opět nahráli a tak několikrát dokola. Tento proces vynesl na světlo frekvence charakteristické pro akustiku daného místa a zároveň zní velice kosmicky. Na stejném principu postavil svou slavnou skladbu I am Sitting in a Room Alvin Lucier. Toho ovšem zajímal především proces, při němž se původní zvuk ztrácí, a ony rezonance vyplouvají na povrch. Tady slyšíme již konec tohoto vývoje, jakýsi hotový zvukový portrét kostelního prostoru.

Každá z nahrávek v této kolekci je něčím zajímavá, či přímo krásná. Za ještě o něco důležitější ale považuji cestu, po níž Mappa k tomuto výsledku došla. Společné obracení pozornosti k méně nápadným aspektům světa kolem nás a ohledávání středoevropské kulturní krajiny považuji za velice důležité. Lze se těšit, že dojde na pokračování.

UŠAMI / Sound mapping camp: Gemer Gothic Route
Mappa Editions (https://mappa.bandcamp.com)