- Inzerce -

Videa na víkend – předvolební speciál

Na základě kulturní kapitoly volebního programu se asi rozhoduje málokterý volič, ale když se strany stále ještě neodhodlaly ke zrušení příslušného ministerstva a zájem o tento resort s větší či menší věrohodností předstírají, udělejme jim radost a do příslušných kapitol nahlédněme. Kdoví, jestli nejsme jejich jediní čtenáři. A když jako hudební novináři trávíme většinu času tím, že slovy komentujeme hudbu, udělejme to tentokrát naopak a hudbou okomentujme z kontextu vytržená slova stranických kreativců.

Strana svobodných občanů  

„Svobodní navrhují, aby místo státního dotování sportu, kultury a církví zrušil stát daň z příjmu fyzických osob. Lidem zbyde více peněz v kapsách a sami se rozhodnout, co budou podporovat. Nebude to za ně rozhodovat stát, zrušíme veškeré dotace.“
ODS

„Úkolem všech institucí, které přerozdělují peníze (z rozpočtu ČR nebo EU) formou grantů, je, aby rozhodovaly na základě předem jasných kritérií a aby celé grantové řízení bylo přehledné a hospodárné.“
ČSSD

„Přijmeme novelu autorského zákona, která mj. zjednoduší poskytování licencí pro využívání autorských děl.“
KSČM

V programu KSČM k aktuálním volbám se slovo kultura nevyskytuje, vezměme tedy zavděk programem k volbám minulým, který má ostatně platnost až do roku 2014.

„Prosazovat, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické či ideologické diskriminaci; podle toho upravit systém grantu a dotací, posílit včasnost a pružnost rozhodování o finančních prostředcích tak, aby o prostředcích pro kulturu spolurozhodovali tvůrci a ne pouze úředníci a politici; jako významné kriterium pro poskytování grantu a dotací zařadit podporu mladých tvůrců.“
Hnutí Úsvit

„Budeme podporovat investice do kultury s cílem rozvoje cestovního ruchu ochrany národního kulturního dědictví a propagace Českého umu ve světě. Česká kultura – hudba, výtvarné umění film mají velký zatím téměř nevyužívaný ekonomický potenciál a to hlavně v exportu do zahraničí.“
ANO 2011

„Kultura je vzdělanost, otevřenost, kreativita, odlišnost, tolerance, národní hrdost. Kultura není jenom stále natažená ruka.“KDU-ČSL

„Budeme podporovat především tradiční lidovou kulturu, neprofesionální umění a regionální kulturu, ale i živou kulturu.“

Nemohl jsem se rozhodnout mezi dvěma variantami tradiční lidové kultury:
 

Piráti sice nemají přímo kapitolu nazvanou kultura, ale souvisejícím věcem se věnují

“Požadujeme zrušení poplatků OSA za prázdná média a paměťové nosiče“

Strana zelených

„Nové umění ve veřejném prostoru vyjma ilegálního prakticky nevzniká. Umění ale rozšiřuje společnosti obzory, posiluje její vnímavost a brání ekonomistickému redukcionismu.“

 

TOP 09 

„Slovo kultura pochází od latinského slovesa „colere“ a má význam „pěstovat“, „zušlechťovat“, „vzdělávat“. Kultura tedy není jen účelová lidská aktivita, ale je to vše, co dělá člověka člověkem v jeho rozměru osobním, sociálním, mravním, ekonomickém, estetickém, filozofickém i právním. Každá společnost o sobě úrovní kultury v širším slova smyslu, tedy v oblasti vztahů, vzdělání i postojů k základním lidským hodnotám, vydává důležitou zprávu. (…) Kultura proto není možnost, ale nutnost. Státní podpora kultury je tedy nepostradatelná. Přísluší jí stejná priorita, jakou přiřazujeme vzdělání, sociálnímu systému a bezpečnosti.“

 

A pokud chcete pomoci kultuře dřív, než dojdete k urně, můžete podpořit HIS Voice na hithit.com