- Inzerce -

Videa na víkend – Znějící, rezonující, vibrující v Ostravě a Opavě

Spolek Bludný kámen připravil akci nazvanou Znějící, rezonující, vibrující, během níž se v několika ostravských a opavských prostorách zjeví různá zvuková prostředí vytvořená umělci odtud i odjinud. Organizátoři k tomu praví: „Zvuky v nás mohou vyvolávat pocity, vzpomínky, někdy nás nutí přemýšlet, ale většinou je ani nevnímáme, a když se o to pokusíme, můžeme zjišťovat, jak pestrý a zajímavý svět mnohdy vytvářejí. Mluvíme o zvucích „náhodných“ vznikajících jaksi mimoděk při jiných „důležitějších“ činnostech, na které se většinou soustředí náš běžný zájem. Často je možno slyšet zvuky, jejichž zdroje nevidíme a někdy je ani nedokážeme ztotožnit. Pokud je těch zdrojů více, což se v městském prostředí běžně děje, zvuky se prostupují, vrství a mísí. Vzniká zvuková masa či stěna mající mnohdy svou zajímavou strukturu, nebo naopak se mohou setkávat jednotlivé zvuky a vytvářet neobvyklé překvapivé konfrontace a souzvuky. Jsou místa s charakteristickým zvukem, předpokládáme, že to a to místo je jím právě také díky zvukům, které se v něm odehrávají. Jako zapadá nebo vychází slunce, tak se mění v čase i jednotlivá zvuková prostředí. Pokud je v jejich proměnlivosti přijmeme, to znamená, že je plně vnímáme a „čteme“ v nich, tak zjistíme, že ovlivňují naše vnímání toho, co na daném místě pozorujeme, co na něm zakoušíme. Zvuková prostředí jsou zdrojem výrazných smyslových počitků a estetických zkušeností, podobně jako je krajina nekonečným zdrojem fascinujících přírodních obrazů. Proto taky často mluvíme o zvukových krajinách. Zvuky z přirozených zvukových prostředí můžeme nahrávat, přenášet, citovat, izolovat, deformovat, transformovat, můžeme je míchat, spojovat s hudbou či nechávat jen tak. Stejně tak dobře můžeme vytvářet umělá, artificiální zvuková prostředí za použití běžné nebo sofistikované techniky. Zvuky můžeme také nově vytvářet, zesilovat, ztišovat, ale taky hledat, abstrahovat nebo jim dávat jiný smysl, uvádět je v jiné souvislosti. Daný prostor, který má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, se může vhodným použitím zvuku stát plnohodnotným, nečekajícím již na své utilitární využití, ale stojícím samým o sobě.“

Vernisáže akce proběhnou v pondělí 14. srpna ve Výstavní síni Sokolská 26 v Ostravě a v úterý 15. srpna v kapli sv. Alžběty na Rybím trhu v Opavě, obé v 18 hodin. V Ostravě je možnost výstavu shlédnout v Galerii Dole, ve Fotografické galerii Fiducia, ve Výstavní síni Sokolská 26 a v Galerii Lauby. V Opavě pak v Bludném kameni, Galerii Cella, v kapli sv. Alžběty a v Hovornách.  V Galerii Dole a ve Výstavní síni Sokolská 26 potrvá výstava do 15. 9. 2017, ve Fotografické galerii Fiducia a v Galerii Lauby do 2. 9. 2017. Výstavy v Opavě potrvají do 15. 9. 2017.

Podívejme se na některé z pachatelů, kteří se do akce zapojují:

Takto se rozezněly plechy Jonáše Grusky letos počátkem roku v galerii MeetFactory.

Ulrike Königshofer rozebírá kameru za chodu.

Lidé se ohmatávají v parku a ono to dělá zvuky.

 

Pablo Sanz rozeznívá skladiště.

 

Magda Stawarska-Beavan se ptá: „Kdo vás sleduje?“

…a plaví se po Bosporu

 

Zimoun šustí s papírovými pytlíky…

 

…a zesiluje červotoče.

 

Michal Kindernay, Pavel Havrda and Veronika Svobodová hrají mezi chodícími rostlinami.